نمونه کار ها و پروژه های گروه نور وب هاستینگ

عنوان پروژه کد پروژه دسته تاریخ
پاورپیونت با موضوع گروه های خونی 285188 پاورپیونت
توضیحات بیشتر

طراحی پاورپیونت حرفه ای برای ارائه
pptblood.png