قوانین کار
فروشندگان
 
درج هرگونه لینک و فایلی که خریدار بتواند راه ارتباط با شما در خارج از نور وب هاستینگ را پیدا کند ممنوع است
شما ملزم به انجام سفارش های دریافتی هستید و در صورت رد کردن و یا پاسخ ندادن متوالی به سفارشات، نور وب هاستینگ و یا حساب شما غیر فعال خواهد شد
در صورت عدم رضایت خریدار از سفارش انجام شده، خریدار میتواند سفارش شما را تایید نکند تا داوران در مورد آن سفارش تصمیم گیری کنند
در صورت تاخیر در تحویل سفارش به خریدار، خریدار می تواند سفارش خود را لغو کند و هیچ پولی جهت کار انجام شده شما به حسابتان واریز نخواهد شد
نمونه کار های ارائه شده برای هر نفر۰ باید متعلق به خود شما باشد
فایل های آپلودی و پیوست شده شما در هر قسمت نباید مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد متن وارد شده در قسمت های مختلف یک نفر باید توسط خود شما تولید و نگارش شده باشد
کپی کردن عکس و یا متنی از سایت های های دیگران ممنوع است
اطلاعات آپلود شده شما باید عاری از هرگونه ویروس و بد افزار و فایل مخرب باشد
همه قسمت های کارک ایجاد شده شما می تواند در هر زمان توسط مدیریت سایت حذف و یا ویرایش شود
 
 مشاهده نسخه‌ی قابل چاپ


۲۶ اسفند ۱۳۹۹

« برگشت