هاست سی پنل

هاست یک گیگابایت 1 موجود است

1000 مگابایت فضای میزبانی
ترافیک ماهانه نامحدود
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
لایت اسپید
با پشتیبانی یکساله

هاست 300 مگابایت 1 موجود است

300 مگابایت فضای میزبانی
ترافیک ماهانه 10000 مگابایت
دیتابیس 3 عدد
پارک دامنه 1 عدد
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
لایت اسپید
با پشتیبانی یکساله